De vereniging

Het Regionaal Vrijetijds Orkest is opgericht in december 1988.

Er werd begonnen met een 15-tal leden, maar nu is het aantal meer dan verdubbeld.    

Op dit moment zijn er zo’n 40 leden die de onder ‘bezetting’ vermelde instrumenten bespelen onder deskundige leiding van onze dirigent, Hennie Hobert.        

De vereniging biedt een prachtige manier om in de vrije tijd met geestverwanten te musiceren.

Het RVO kent geen leeftijdsgrens, hoewel veel pensionado’s lid zijn. Aanvankelijk werd dan ook gesproken over een seniorenorkest, maar deze vlag dekt die lading inmiddels al lang niet meer. Sommige van ons werken nog: part-time, in ploegendienst of beschikken door andere oorzaken overdag over genoeg vrije tijd. Daarom is een andere naam gekozen, nl.:

Regionaal Vrijetijds Orkest – Hardenberg e.o.