Informatie voor leden

1. Repetities zijn op donderdagmorgen van 9.30 – 11.30 uur in het gebouw “de Hoogenweg”, Hoogenweg 45, 7793 HP Hoogenweg.

2. Contributie:

  • Je mag een maand vrijblijvend meespelen. 
  • Ingang van de contributie is de eerste volle maand, volgend op die, waarin je je definitief hebt aangemeld.
  • De contributie bedraagt thans € 7,50 per maand, per jaar dus €90,-. Om  de werkzaamheden van de penningmeester en ook de bankkosten tot een minimum te beperken is een betaling van € 22,50 per kwartaal, € 45,- per half jaar of €90,- per jaar (voordat deze periode begint) gewenst.
  • De contributie kan overgemaakt worden naar bankrekening: NL25RABO0384973205  t.n.v. Regionaal Vrijetijds Orkest en o.v.v. naam en betalingstermijn.

3. De koffie in de pauze kost  € 2,-.

4. Bij optredens wordt er meestal zwarte kleding gedragen. Om het op te leuken dragen de heren een wit overhemd met rode das en de dames een rode corsage (bloem).

5. Bestuursbemiddeling: In alle gevallen van onduidelijkheid is het bestuur graag bereid te bemiddelen. Geschillen worden voor een bindende uitspraak voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

6.. Voor meer officiële info wordt er verwezen naar het Huishoudelijk Reglement en besluiten van de Algemene Ledenvergadering.